Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google
    • INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 lipca 2014 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami osady Kalinówka w przedmiocie utworzenia sołectwa Kalinówka

      INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 lipca 2014 r. o wynikach konsultacji z mieszkańcami  osady Kalinówka  w przedmiocie utworzenia sołectwa KalinówkaNa podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia...

Dodatkowe informacje