Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

Daty

Kalendarium dziejów Mirosławca:

· początek XIII w. – według Nowackiego w Mirosławcu istniał kościół parafialny „niewiadomego tytułu”

· 1314 – po raz pierwszy pojawia się w tzw. dyplomatach pojęcie: ,,antiqua via marchionis” (szlak z Choszczna w kierunku na Człuchów przez wieś zwaną Łowicz i Frydland Marchijski). Mirosławiec wymieniany jest w przywileju z 2 lutego 1314 roku, wystawionego przez Henryka i Jana z rodu Wedlów. Pierwszymi rajcami, którzy objęli opiekę nad lokacją byli bracia Jan i Henryk Kienkenstocke, których przywilej nazywa „rajcami założycielami” tego miasta. Przywilej Mirosławca z 1314 r. znajduje się m.in. w wałeckich aktach grodzkich pod rokiem 1565 oraz we „Fragmentach historycznych” J.I. Bocheńskiego. Miasto zostało lokowane na terenie szerokiej, bagnistej doliny przy ważnym szlaku komunikacyjnym i handlowym, przy tzw. „drodze marchijskiej”, łączącej Brandenburgię z Zakonem Krzyżackim. W latach 1314–1448 Wedlowie występują jako właściciele miasta Frydland, brak natomiast wiadomości o przynależności własnościowej okolicznych wsi

· początek XIV w. – Mirosławiec w granicach Brandenburgii, Nowej Marchii i państwa krzyżackiego. Obok miasta zostaje zbudowany pierwotny zamek Wedlów. Ślady zamku na wschód od rynku są pozostałością późniejszej budowli (pałacu) z XVIII wieku, wzniesionej po pożarze całego miasta i zamku w 1719 roku

· 1368 – Mirosławiec w granicach Polski. Przyjmuje się, że od roku 1368 ziemia wałecka (w tym Mirosławiec) wróciła pod polskie panowanie, jednak informujący o tym dokument wymienia tylko miejscowości należące do margrabiego, a potem do króla polskiego (Czaplinek, Drahim, Wałcz). Stanowisko Wedlów z Mirosławca przez dłuższy czas było jeszcze niejasne

· 1395 – pożar kościoła im. Marii Magdaleny i całego miasta

· 1409 – wojska Arndta v. Baden wójta Nowej Marchii zajęły Frydland

· 1466 – Mirosławiec wchodzi w skład starostwa drahimskiego. Właścicielem są Wedlowie, którzy odłączywszy się od Wedlów-Tuczyńskich przyjęli nazwisko Frydlandzkich. Po nich właścicielem Mirosławca zostali Blankenburgowie

· 1553 – pożar całego miasta

· 1545 – zostaje rozebrany i ograbiony kościół Marii Magdaleny, pleban i wikariusze opuścili miasto

· 1556-1565 – w Mirosławcu doszło do ostrego konfliktu mieszkańców z Jerzym Wedlem. Przebieg konfliktu opisuje w swojej publikacji E. Berg, autor podkreśla bezwzględną dominację dziedzica miasteczka i włości Jerzego Wedla, który lekceważył próby interwencji ze strony króla Zygmunta na rzecz mieszczan broniących swoich praw

· 1565 – Zygmunt August na prośbę mieszczan zatwierdza przywilej z 1314 r. dotyczący dochodów miasta

· 1594 – w odwecie za najazdy i grabieże Henryka Blankenburga okoliczna szlachta zebrała siły i dokonała słynnego najazdu na Mirosławiec, używając przy tym armat, zdobyto zamek i ograbiono całe miasto

· 1599 – w dokumentach podziałowych Mirosławca wymienia się „35 mieszczan na 21 włókach....w części Frydlanckich (dawniej Wedlowie) w tym 15 rzemieślników (5 tkaczy, 4 sukienników, 2 szewców, bednarz, murarz, kuśnierz, piekarz)... w części Henryka Blankenburga wymieniono 33 mieszczan na 21 włókach w tym 15 rzemieślników (4 szewców, 3 tkaczy, sukiennik, krawiec, kuśnierz, tokarz, kołodziej, ślusarz, zdun, rzeźnik)”

· 1616 – podział kompleksu dóbr Mirosławskich

· 1719 – wielki pożar miasta i zamku

· 1772 – w wyniku I rozbioru Polski Mirosławiec znalazł się w zaborze pruskim

· 1731-1745 – zbudowano na miejscu zamku pałac – budowlę utrzymaną w stylu baroku holenderskiego, z dziedzińcem, fosą i parkiem przypałacowym

· 1783 – Mirosławiec liczył 1305 mieszkańców, natomiast w 1793 r. – 673

· 1796–1801 – w tych latach mieszkał przez jakiś czas, uczył się a później wyjechał do Berlina Karol Fryderyk Klöden (1786-1856), wybitny pedagog i reformator systemu kształcenia zawodowego, założyciel pierwszej w Niemczech, średniej szkoły zawodowej w Berlinie

· 1791–1813 – w tym okresie przebywał w Mirosławcu Akiba Eger, kierował gminą żydowską w Mirosławcu, prowadził tu słynną szkołę talmudyczną (zwaną Jeschiba lub Jesziwa), później został nadrabinem Poznania, słynny na całą Europę wschodnią

· 1804 – w Mirosławcu zamieszkuje 1806 osób, w tym 859 Żydów

· 1806 – pod Mirosławcem stacjonują wojska napoleońskie. W drodze do Królewca (uciekała przed wojskami napoleońskimi) w Mirosławcu zatrzymuje się na jedną noc królowa Luiza – żona Fryderyka Wilhelma III

· 1836 – umiera ostatni właściciel Mirosławca baron von Blankenburg

· 1868 – w mieście znajdowała się komisja sądowa, magistrat, urząd celny, poczta, synagoga żydowska, miejska szkoła protestancka, szkoła żydowska, prywatna szkoła wyższa dla dziewcząt oraz apteka

· 1879 – budowa szosy Wałcz-Mirosławiec

· 1885 – dobudowano do kościoła neogotycką wieżę

· 1890 – pożar pałacu

· 1900 – Mirosławiec uzyskuje połączenie kolejowe z Drawskiem i Kaliszem Pomorskim, liczył wówczas 2233 mieszkańców

· 1910 – Mirosławiec liczył 1929 mieszkańców

· 1916/18 – podłączenie Mirosławca do sieci wysokiego napięcia

· 1922 – Mirosławiec w prowincji „Marchia Graniczna Poznań-Prusy Zachodnie”

· 1929 – w Mirosławcu istniały dwa tartaki, farbiarnia i betoniarnia

II 1945 – zdobycie miasta przez żołnierzy 1 Armii WP

Dodatkowe informacje