Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

News

Profil Zaufany

Logo profil zaufany

Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w którym został uruchomiony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  (e-PUAP). Dotychczas w Powiecie Wałeckim profil zaufany można było potwierdzić jedynie w Urzędzie Skarbowym oraz w Oddziale ZUS w Wałczu. 

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany mieści się na I piętrze w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu pok. Nr 101. W Punkcie można potwierdzić profil zaufany ePUAP, przedłużyć jego ważność lub unieważnić. 

Czytaj więcej: Profil Zaufany

Bezpłatne Porady Prawne dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec

Bezpłatne porady prawne

Od 4 stycznia 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Mirosławcu (ul. Parkowa 1, I piętro) funkcjonować będzie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej.

 

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8-15.00
Wtorek: 10-18.00
Środa: 10-15.00

Punkt będzie działał w ramach porozumienia Gminy Mirosławiec z Powiatem Wałeckim a usługi świadczyć będzie radca prawny - Ewa Burchard-Korzenko.

Czytaj więcej: Bezpłatne Porady Prawne dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec

XI Sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu

 

29 września 2015 roku, odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu, wśród tematów podjętych przez radnych były:

- informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2015 (dochody ogółem 59,45% planu, wydatki ogółem 47,96% planu) ,

- zmiany w budżecie na rok 2015 (nowe zadania: dokumentacja techniczna na modernizację trzech poziomów w szkole podstawowej w Mirosławcu, budowę oświetlenia ulicznego na Placu Papieskim, przebudowa przebiegu ulic Akacjowa i Lipowa, wykonanie dokumentacji planu gospodarki niskoemisyjnej),

- uchwała dotycząca pomocy finansowej dla Powiatu Choszczeńskiego na zakup tablicy interaktywnej w ośrodku w Niemieńsku,

- uchwała dotycząca pomocy finansowej dla Zakładu Opiekuńczego Leśna Ustroń w Tucznie, na dokumentację techniczną,

- uchwała dotycząca pomocy finansowej dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu, na modernizację pomieszczeń w przychodni.

 

X Sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu

 

26 sierpnia 2015 roku, odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu, wśród tematów podjętych przez radnych były:

- informacja o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Wałeckiego - 2.428 osób, w tym na terenie gminy Mirosławiec - 294 osoby, co stanowi wskaźnik 8,4%,

- uchwały dotyczące zgłoszeń na ławników,

- uchwała o wnioskach o realizację zadań publicznych na terenie gminy,

- uchwały dotyczące zmian administracyjnych miasta (rozszerzenie miasta w kierunku Kosiakowa), zgody na dzierżawą i sprzedaż lokali mieszkalnych.

W zmianach do budżetu pojawiły się zadania, które gmina będzie realizować do końca roku: budowa oświetlenia ulicznego na ul. Orlej od torów w kierunku Orla, remont dachu i izolację fundamentów kaplicy cmentarnej, budowę zbiornika na ścieki przy ZS w Piecniku, wymianę oświetlenia sali gimnastycznej w Mirosławcu, zamówienie dokumentacji do rozbudowy remizy OSP w Mirosławcu, zamówienie dokumentacji na dalszą przebudowę chodników w Mirosławcu Górnym, dokumentację projektową na wygrodzenie i budowę wiaty na placu zabaw w Toporzyku.

Informacje z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

 

W dniu 27 lutego br. w auli Zespołu Szkół w Mirosławcu odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej. Jednym z najważniejszych tematów omawianych na posiedzeniu było podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Mirosławiec Przedszkola Wojskowego Nr 137 w Mirosławcu Górnym z uwagi na jego likwidację z dniem 31 sierpnia 2014 r. W tym celu na sesję przybyli Poseł na Sejm RP Paweł Suski, ppłk Bogdan Ziółkowski Komendant 12 Komendy Lotniska, mjr Adam Pieczyński z Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego, Dyrektor Przedszkola Samorządowego - Beata Stolarska oraz reprezentująca WOG Oleszno - Teresa Dobosz. Podczas dyskusji jednogłośnie stwierdzono, że likwidacja przedszkola jest nie na rękę dla gminy i 12 Komendy Lotniska, a także może stanowić ważny argument dla zamieszkania żołnierzy rozpoczynających pracę w strukturach mirosławieckiej jednostki. Podczas debaty przedstawiono również ogólne założenia rozwoju bazy lotniczej i dywizjonu rozpoznania powietrznego - potwierdzając tym samym doniesienia prasowe. Uchwałę o przejęciu przedszkola Rada Miejska w Mirosławcu podjęła jednogłośnie.

Czytaj więcej: Informacje z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

Apel o pomoc

 

Zwracamy się z prośba o pomoc finansową dla Państwa Michałek zamieszkałych we Wrzosach w gm. Tuczno, którzy na skutek pożaru utracili dorobek życia. Pomoc finansową można kierować na numer konta: PKO Bank Polsi S.A. 89 1020 2847 0000 1102 0133 3327 z dopiskiem: "Dariusz Michałek, Wrzosy 5/3, 78-640 Tuczno".

 

Zaszczep w sobie chęć szczepienia

 

Startuje kampania medialna „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, celem kampanii jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych osób podróżujących za granicę). Nie zaszczepienie zdrowego dziecka naraża je na zachorowania na groźne choroby oraz niesie za sobą możliwość wystąpienia skutków ubocznych ciężkich chorób zakaźnych. Więcej informacji o inicjatywie Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczone jest na stronie internetowej www.szczepienia.gis.gov.pl.

 

Informacje z ostatniej sesji

 

W dniu 24 stycznia 2014 r. w auli Zespołu Szkół w Mirosławcu odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mirosławcu. Podczas obrad Rada zatwierdziła stawki opłat za wodę i ścieki, które obowiązywać będą na terenie Gminy Mirosławiec od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. Opłata za wodę wynosić będzie 3,52 zł/1 m3 brutto ( wzrost do poprzedniego roku o 3,53%); opłata za ścieki 5,64 zł/1m3 brutto ( wzrost do poprzedniego roku o 2,55%). Podjęto również uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu  o 451 tys. zł z przeznaczeniem na spłatę kapitału i odsetek od pożyczki i kredytu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn.”Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym”. W kolejnej części posiedzenia Rada obradowała nad tematami dotyczącymi pomocy społecznej i w konsekwencji przyjęła:

Czytaj więcej: Informacje z ostatniej sesji

7Ogrodów na Medal

 

Niezmiernie miło jest poinformować, iż nasze mirosławieckie gospodarstwo agroturystyczne (a może bardziej łowickie) 7Ogrodów z Łowicza Wałeckiego, zdobyło III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Kwatery na Medal”. W związku z wysokim miejscem na podium, wczoraj tj. 22.01.2014 r. właściciele obiektu odebrali od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Certyfikat Wierzytelności Gospodarczej. Serdecznie gratulujemy!

XII Rajd "W poszukiwaniu Zimucha"

 

W XII rajdzie "W poszukiwaniu Zimucha", który odbył się 17-19.01.2014 r. na terenie 12 Komendy Lotnictwa wzięło udział 90 osób. Podczas rajdu był zorganizowany bieg nocny, w sobotę zorganizowaliśmy turniej wiedzy o Mirosławcu. Pierwsze miejsce zajęła Leśna Brygada i Harcerska Piechota z Czaplinka, drugie miejsce drużyna Żwirki i Wigury z Mirosławca, trzecie drużyna Zawiszacy z Worowa. Ogółem w rajdzie brało udział 7 drużyn. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miejski w Mirosławcu i Nadleśnictwo Mirosławiec. galeria

 

 

 

 

Spotkanie Noworoczne 2014

17 stycznia 2014 r. w Ośrodku Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza Mirosławca i Rady Miejskiej w Mirosławcu. Na zaproszenie Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika oraz Przewodniczącego Rady Piotra Czecha przybyli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski wraz z Anną Mieczkowską – Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Burmistrzowie i Wójtowie okolicznych miast i gmin, przedstawiciele Powiatu Wałeckiego, służby mundurowe, Radni Rady Miejskiej w Mirosławcu, Sołtysi mirosławieckich sołectw, Dyrektorzy oraz Kierownicy gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele innych instytucji, firm, przedsiębiorstw a także stowarzyszeń i organizacji działających na naszym terenie oraz duchowni. Swoją obecnością zaszczycił nas również Biskup Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej ks Krzysztof Zadarko.

Czytaj więcej: Spotkanie Noworoczne 2014

Dodatkowe informacje