Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego

 

Starosta Wałecki informuje, iż na terenie powiatu wałeckiego zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) I. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wałczu znajduje się w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 (pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu). Punkt prowadzi Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego na podstawie ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Czas pracy punktu oraz szczegóły funkcjonowania w załączniku.

Przypominamy również, iż w naszej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej. Czynny jest cztery razy w tygodniu: w poniedziałki (od 1000 do 1500), wtorki (od 1300 do 1800), środy (od 1300 do 1800) i piątki (od 1000 do 1500). Komu i i w jakich sprawach przysługuje pomoc prawna - w załączniku.

Dodatkowe informacje