Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

Muzeum Walk o Wał Pomorski

 

Muzeum Walk o Wał Pomorski


Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu, zostało otwarto 16 marca 1985 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ekspozycja w sali pierwszej obrazuje historię walk o polskość Pomorza Środkowego na przestrzeni dziejów: w okresie piastowskim, wojen polsko-szwedzkich, w dobie napoleońskiej i w okresie porozbiorowym. Na tę ekspozycję składają się obrazy, kopie starej broni i różne dokumenty, tu też znajdują się eksponaty ilustrujące powstanie Ludowego Wojska Polskiego w Sielcach nad Oką, w Związku Radzieckim oraz początek szlaku wojennego. Zestaw fotogramów uzupełniają kopie historycznych sztandarów LWP.

W gablotach pod planszami umieszczono zbiór plakietek, medalionów i medali, przedstawiających przede wszystkim wielkich wodzów polskich. W sali głównej wyeksponowano walki o Wał Pomorski, ze szczególnym zaakcentowaniem zdobycia Mirosławca. Wydarzenia te zilustrowano za pomocą historycznych fotogramów i wykresów, rozkazów bojowych, planów sytuacyjnych, dokumentów uczestników tych walk, antyhitlerowskich ulotek, odznaczeń bojowych i medali, a także artykułów z prasy wojskowej, dotyczących okresu walk na Pomorzu.

Centralnym akcentem ekspozycji tej sali jest diorama (9 m # 3,3 m) wykonana przez artystę malarza Stefana Garwatowskiego. Przedstawia walki toczone przez LWP w rejonie Mirosławca. Istotnym elementem jest też stół plastyczny, przedstawiający umocnienia nieprzyjaciela oraz kierunek natarcia jednostek LWP. Ułatwia on zwiedzającym orientację w przebiegu walk o Wał Pomorski. Ekspozycję uzupełnia zestaw broni, karabinek systemu Mosin, karabin maszynowy, ręczny karabin maszynowy i inne egzemplarze broni, komplet amunicji artyleryjskiej i moździerzowej, mundury i ekwipunek żołnierski.

Sala ostatnia, zamykająca ekspozycję, przedstawia walki 1 Armii WP na Pomorzu, nad Bałtykiem, Odrą i w operacji berlińskiej. Szczególnie uwypuklono udział w walkach 1 i 2 Dywizji Pancernej oraz 1 Brygady Kawalerii. W tej sali znajdują się mundury żołnierzy jednostek piechoty i kawalerii oraz siodło i szable kawaleryjskie. Przy głównej trasie przelotowej obok muzeum zlokalizowano ekspozycję plenerową, gdzie ustawiono 4 działa artyleryjskie (45 mm, 57 mm, 76 mm i 122 mm) oraz czołg T-34 będący pomnikiem poświęconym uczestnikom walk o Mirosławiec, natomiast w atrium znalazła się rzeźba plenerowa o tematyce wojennej.

 


 

 

Dodatkowe informacje