Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Muzeum Walk o Wał Pomorski

Muzeum Walk o Wał Pomorski


Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu, zostało otwarto 16 marca 1985 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ekspozycja w sali pierwszej obrazuje historię walk o polskość Pomorza Środkowego na przestrzeni dziejów: w okresie piastowskim, wojen polsko-szwedzkich, w dobie napoleońskiej i w okresie porozbiorowym. Na tę ekspozycję składają się obrazy, kopie starej broni i różne dokumenty, tu też znajdują się eksponaty ilustrujące powstanie Ludowego Wojska Polskiego w Sielcach nad Oką, w Związku Radzieckim oraz początek szlaku wojennego. Zestaw fotogramów uzupełniają kopie historycznych sztandarów LWP.

W gablotach pod planszami umieszczono zbiór plakietek, medalionów i medali, przedstawiających przede wszystkim wielkich wodzów polskich. W sali głównej wyeksponowano walki o Wał Pomorski, ze szczególnym zaakcentowaniem zdobycia Mirosławca. Wydarzenia te zilustrowano za pomocą historycznych fotogramów i wykresów, rozkazów bojowych, planów sytuacyjnych, dokumentów uczestników tych walk, antyhitlerowskich ulotek, odznaczeń bojowych i medali, a także artykułów z prasy wojskowej, dotyczących okresu walk na Pomorzu.

Centralnym akcentem ekspozycji tej sali jest diorama (9 m # 3,3 m) wykonana przez artystę malarza Stefana Garwatowskiego. Przedstawia walki toczone przez LWP w rejonie Mirosławca. Istotnym elementem jest też stół plastyczny, przedstawiający umocnienia nieprzyjaciela oraz kierunek natarcia jednostek LWP. Ułatwia on zwiedzającym orientację w przebiegu walk o Wał Pomorski. Ekspozycję uzupełnia zestaw broni, karabinek systemu Mosin, karabin maszynowy, ręczny karabin maszynowy i inne egzemplarze broni, komplet amunicji artyleryjskiej i moździerzowej, mundury i ekwipunek żołnierski.

Sala ostatnia, zamykająca ekspozycję, przedstawia walki 1 Armii WP na Pomorzu, nad Bałtykiem, Odrą i w operacji berlińskiej. Szczególnie uwypuklono udział w walkach 1 i 2 Dywizji Pancernej oraz 1 Brygady Kawalerii. W tej sali znajdują się mundury żołnierzy jednostek piechoty i kawalerii oraz siodło i szable kawaleryjskie. Przy głównej trasie przelotowej obok muzeum zlokalizowano ekspozycję plenerową, gdzie ustawiono 4 działa artyleryjskie (45 mm, 57 mm, 76 mm i 122 mm) oraz czołg T-34 będący pomnikiem poświęconym uczestnikom walk o Mirosławiec, natomiast w atrium znalazła się rzeźba plenerowa o tematyce wojennej.

 


 

Ceny biletów

dorośli   4,00 zł

dzieci i młodzież do lat 18   3,00 zł

bilet grupowy (powyżej 10 osób)  2,00 zł

 

Dodatkowe informacje