Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Uroczyste rozpoczęcie budowy zagrody pokazowej żubrów w Jabłonowie

 

20 marca b.r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie budowy zagrody pokazowej żubrów w Jabłonowie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, leśniczy, członkowie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, przedstawiciele władz samorządowych  oraz reprezentanci firmy, która będzie zagrodę  budowała. Firma rozpocznie prace jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe czyli jak stopnieje śnieg.

więcej...

 

Projekt „Budowa zagrody pokazowej żubrów w gminie Mirosławiec” został opracowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze i w 2012 r. uzyskał dotację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację. Jest to przedsięwzięcie o całkowitej wartości 1 100 000 złotych, z czego 825 000 finansuje RPOWZ. Celem projektu jest utworzenie zagrody zamkniętej dla żubrów z kompletnym zapleczem do jej obsługi w Jabłonowie, w gminie Mirosławiec. Inwestycja jest prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W lutym został ukończony projekt budowlany i wydane zostało pozwolenie na budowę. W ramach projektu powstanie: kompleks obsługi żubrów zawierający: obiekty gospodarcze – garaże, pomieszczenia paszowe i magazyny – na paszę i sprzęt do obsługi zwierząt przebywających w zagrodzie pokazowej; ganek paszowy – zadaszony ciąg zawierający koryta dla zwierząt i oddzieloną barierami galerię dla zwiedzających, gdzie możliwa jest obserwacja żubrów z bliskiej odległości zwłaszcza podczas ustalonych godzin karmienia budynek obsługi odwiedzających – zawierający biura, szatnie, toaletybudynek socjalno-mieszkalny przeznaczony dla personelu zagrody, tak aby zwierzęta i obiekty były cały czas pod nadzorem. ogrodzenia i kwatery dla żubrów o powierzchni około 14 ha, w tym duża kwaterę pastwiskowa o pow. 7 ha i kwatery leśne, każda po 3,5 ha. Obiekty budowlane i kwatera pastwiskowa dla żubrów zlokalizowane będą na działce 256/3 obrębu Jabłonowo w gminie Mirosławiec będącej własnością Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, kwatery leśne wyznaczone zostały na terenie lasu Nadleśnictwa Wałcz, przekazanego Towarzystwu w dzierżawę.

 

galeria

Dodatkowe informacje