Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Żubry

Spotkania z żubrami (audycja radiowa)

 

26 kwietnia Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zaprosiło do uczestniczenia w bliskich spotkaniach z żubrami. Spotkanie zostało zorganizowane dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do którego ZTP będzie składało wniosek o dofinansowanie projektu budowy zagrody pokazowo-hodowlanej żubrów, która ma powstać w okolicach Jabłonowa w gminie Mirosławiec.

Czytaj więcej: Spotkania z żubrami (audycja radiowa)

Pokazowa zagroda żubrów

 

Dnia 06.04.2012 r. regionalna telewizja TV ASTA przeprowadziła w miejscu, w którym ma powstać pokazowa zagroda żubrów wraz z obiektami sanitarnymi (Jabłonowo) wywiad z wiceprezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego Maciejem Traczem, oraz Burmistrzem Mirosławca. Przypomnijmy, iż inwestycja będzie realizowana przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. W ramach projektu wybudowane zostaną również m.in. garaże, magazyn paszowy, taras widokowy oraz budynek socjalno – mieszkaniowy, przeznaczony dla pracowników obsługi.

więcej...

Czytaj więcej: Pokazowa zagroda żubrów

Zagroda pokazowa żubrów na terenie Gminy Mirosławiec

 

Wicemarszałek Andrzej Jakubowski podpisał dziś (28 lutego br.) kolejną umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Tym razem dofinansowana została inwestycja Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które za ponad milion złotych wybuduje zagrodę pokazową żubrów na terenie Gminy Mirosławiec.
Podpisana dziś umowa przyznająca dofinansowanie ze środków RPO WZ opiewa na kwotę 825 000 złotych (wartość całkowita projektu to 1 100 000 złotych).

 

Czytaj więcej: Zagroda pokazowa żubrów na terenie Gminy Mirosławiec

Spotkanie nt. ochrony żubrów

6 września 2011 w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec odbyło się spotkanie dot. ochrony stado wolno żyjących Żubrów.
Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ze Szczecina, Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska ze Szczecina Krajowej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Nadleśnictwo w Mirosławcu, Policja, Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz Burmistrz Mirosławca wraz z pracownikiem urzędu GiM w Mirosławcu.
Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie możliwości zapobiegnięcia kolejnych wypadków których ofiarami są żubry.

galeria zdjęć ze spotkania

Dodatkowe informacje