Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Szkolenie dla Radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu

W dniu 19 stycznia b. r.  w sali Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu odbył się szkolenie dla Radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Wykładowca z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych naświetlił tematy odnośnie: statusu prawnego radego, procedur uchwałodawczych oraz relacji między organem wykonawczym a uchwałodawczym.

 

Dodatkowe informacje