Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

Pomoc Społecznej

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują podwyższone kwoty kryterium dochodowego uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Progi wzrosły do 200% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (poprzednie kryterium wynosiło 150%). 
Podwyższone kwoty wynoszą:
- 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł),
- 1.028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 771 zł).
Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej i spełniają w/w kryteria mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu przy ul. Polnej 23 (pokój nr 105), celem otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności.

Program "Rodzina 500+"

Logo Rodzina 500 plus

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu informuje, że został uruchomiony numer telefonu  dotyczący świadczenia wychowawczego "500 plus": (067) 260-07-63. Telefon czynny jest w godzinach pracy ośrodka: poniedziałek - środa: 7.00-15.00, czwartek: 7.00-16.00, piątek: 7.00-14.00.

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

 

W grudniu br. rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Organizacją lokalną realizującą Program jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Miejskie w Mirosławcu Górnym. Wsparcie trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej  i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej tj.:

1)813 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

2)684 zł dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej: Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących

Podziękowania dla Zarządu Zakładu Mechanicznego „Metaltech”

 
Jak co roku Zarząd Zakładu Mechanicznego „Metaltech” w Mirosławcu ufundował paczki świąteczne dla rodzin objętych wsparciem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Słodyczami obdarowano 50 dzieci. Dziękujemy serdecznie za życzliwość, pamięć o najmłodszych i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

 


Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirosławcu wraz z Pracownikami

Dodatkowe informacje