Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują podwyższone kwoty kryterium dochodowego uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Progi wzrosły do 200% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (poprzednie kryterium wynosiło 150%). 
Podwyższone kwoty wynoszą:
- 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł),
- 1.028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 771 zł).
Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej i spełniają w/w kryteria mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu przy ul. Polnej 23 (pokój nr 105), celem otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności.

Dodatkowe informacje