Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Przyroda

Rzeźba terenu gminy, ukształtowana przez lodowiec skandynawski charakteryzuje się bogactwem form urozmaiconym wciętymi powierzchniami dolin rzecznych oraz dolinami jezior rynnowych. Jeziora zajmują powierzchnię 663 ha. Do większych jezior należą: Drzewoszewo, Piecnik, Kosiakowo,Orle Wielkie oraz jezioro Wielki Bytyń (877,1 ha!). 
Wielkim bogactwem gminy są lasy, które zajmują około 60% powierzchni. Dla zachowania wartości przyrodniczych oraz swoistych cech krajobrazu utworzono dwa rezerwaty "Rosiczki Mirosławieckie" oraz "Wielki Bytyń".


Rezerwat "Rosiczki Mirosławskie"


Rezerwat obejmuje torfowisko pojeziorne z bogata florą mszaków oraz liczną populacją trzech gatunków owadożernych roślin - rosiczek. Ogółem na jego terenie występują 23 gat. roślin rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem. Jest to rezerwat ścisły.

 

Rezerwat Przyrody "Wielki Bytyń"

Różnorodność gleb, torfowiska łąki i strome skarpy stwarzają warunki do występowania różnorodnej roślinności. Ogółem w rezerwacie występuje 247 gat. roślin, w tym 17 gatunków drzew. Także świat zwierzęcy zaskakuje bogactwem. Spotykamy dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, kuny leśne, łasice, wydry, bobry, żubry, orliki krzykliwe, orły bieliki, kormorany...
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną poznać Mirosławiec oraz jego piękną okolicę z licznymi lasami, jeziorami oraz malowniczymi krajobrazami.Środowisko przyrodnicze w gminie Mirosławiec na stosunkowo znacznych obszarach zachowało swój naturalny charakter. Przybywającym turystom oferujemy kontakt z piękną nieskażoną przyrodą.
Zapraszamy do zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat walorów turystyczno - przyrodniczych naszej gminy (trasy rowerowe, szlaki kajakowe, pole biwakowe, hotele i inne).
Żubry w okolicach Mirosławca

Żubry najczęściej obserwowane są w Leśnictwach Betyń, Nieradz, Hanki i Toporzyk Nadleśnictwa Mirosławiec oraz na polach miejscowości Piecnik, Próchnowo, Hanki i Marcinkowice w gminach Mirosławiec i Wałcz. Zwierzęta regularnie widywane są także w Nadleśnictwie Świerczyna, w kompleksach leśnych sąsiadujących z Leśnictwem Toporzyk w Nadleśnictwie Mirosławiec. Pojedyncze osobniki, przeważnie byki, wędrują na znaczne odległości. W roku 2004 byk padł od postrzałów w Nadleśnictwie Drawno koło Kiełpina w odległości około 35 km od terenów stałego areału stada, w 2006 r. byk Podziw przewędrował około 150 km nim zginął pod Gryficami w wypadku drogowym, a w marcu 2007 r. kolejny byk zginął na wnyku pod Wierzchowem.

 

Dodatkowe informacje