Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Rewolucja śmieciowa

Harmonogram wywozu odpadów w 2014 r.

W załączeniu można zapoznać się z harmonogramem wywozu odpadów w 2014 r.(do czerwca)

Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec na temat odbioru odpadów komunalnych

 

W celu usprawnienia odbierania odpadów z terenu naszej gminy Mieszkańcy proszeni są o:

-  umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym na budynku,

-  wystawianie odpadów przed posesję  najpóźniej do godz. 7:00 w dniu planowanego odbioru.

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirosławiec, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez:

zapewnienie szczelności pojemników,

zabezpieczenie przed roznoszeniem odpadów przez wiatr i zwierzęta,

utrzymywanie pojemników oraz miejsca ustawienia pojemników w czystości.

 

Informacja dla Mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec nt. wprowadzenia od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od 1.01.2012 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897)  w art. 6 ust. 1 pkt. 2, ust. 4,7 pkt 1,2,3,4, art. 6b, 6c  gminy zostały zobowiązane do zorganizowania gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie.  Zmiany dokonane w ustawie służą wprowadzeniu od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ich zagospodarowania.

więcej...

 

Czytaj więcej: Informacja dla Mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec nt. wprowadzenia od 1 lipca 2013 r. nowego...

Więcej artykułów…

  1. Rewolucja śmieciowa

Dodatkowe informacje