Urząd Miejski w Mirosławcu

baner baner baner baner Some description here
Zmniejsz domyślny rozmiar czcionki na stronie Przywróć domyślny rozmiar czcionki na stronie  Zwiększ domyślny rozmiar czcionki na stronie
Zmień język strony na angielski - tłumaczenie odbywa się za pomocą usługi google translator powered by Google

Hanki

 

Hanki to wieś położona przy szosie Tuczno – Mirosławiec, 4 km na południowy wschód od Mirosławca. Istniała już w XVI wieku, wymieniona została w przywileju dla Mirosławca z roku 1314. Z kolei w źródłach kościelnych z około 1300 roku wzmiankowane jest istnienie kościoła w Hankach. Hanki były wymieniane w późniejszych dokumentach w latach 1337 i 1349, jako wieś licząca 64 łany (hufe). Z tego 6 łanów było w posiadaniu wasala na prawie lennym, niejakiego Nigra ( Niger – Czarny).Od początku wieś należała do dóbr zamkowych panów na Mirosławcu: najpierw Wedlów później Blankenburgów, później także Goltzów. W roku 1772 Hanki miały 32 łany gruntów ( w tym 8,5 dworskich i 23,5 chłopskich). W roku 1789 źródła podają, że wieś liczyła 29 „dymów” (domostw).W środku wsi mieści się kościół o osobliwej konstrukcji wieży, którą stanowi właściwie oszalowana, zwężająca się ku górze dzwonnica. Jeden z dzwonów datowany na XVI wiek. Na wyposażeniu kościoła znajdował się srebrny kielich mszalny z XVII wieku.

We wsi znajduje się gorzelnia, która była częścią majętności dworskich. W roku 1930 Hanki uzyskały stale połączenie komunikacyjne z Mirosławcem i Tucznem dzięki omnibusowi pocztowemu („Kraftpostlinie”). W roku 1936 wybudowano tutaj nową szkołę. Około roku 1939 wieś liczyła 475 mieszkańców i 119 gospodarstw domowych. Obecnie wieś Hanki jestzamieszkiwanaprzez253 mieszkańców a Kolonia Hanki liczy 95 osób.
W granice Polski wieś powróciła wroku1945.Wieś Hanki ma układ ulicówki z po części zachowanym historycznym układem urbanistycznym. Przeważa tutaj zabudowa jednokondygnacyjna, usytuowana kalenicą do drogi, nakryta wysokim dachem dwuspadowym. Domy w konstrukcji ryglowej lub częściej murowanej, ceglane i otynkowane ze skromnym detalem architektonicznym. Za budynkami mieszkalnymi zabudowa gospodarcza często ustawiona w czworobok.
Układ wsi – główna droga prowadząca przez wieś przyjęła na siebie rolę osi założenia, od której odchodzą boczne ulice. Zabudowa zlokalizowana jest przy głównym trakcie.
Powierzchnia ziemi, a w szczególności gleby stanowią pomost pomiędzy przyrodą nieożywioną i ożywioną, dlatego ochrona i zagospodarowanie tych elementów środowiska przyrodniczego stanowi ważne zagadnienie. Aktualnie w Hankach prowadzona jest eksploatacja kredy jeziornej, na którą uzyskano koncesję. Jest to koncesja Nr 1/96 na okres do 31.03.2011r. na wydobywanie kredy jeziornej, gytii wapiennej i torfu ze złoża Hanki - Setnica - Mirosławiec przez osobę fizyczną. Utworzony w jej ramach obszar górniczy o nazwie „Hanki" obejmuje działki gruntu rolnego w miejscowości Setnica o nr 6; 6/1; 1/2; 11; 14/1 i 13/1 o łącznej powierzchni 24,2017 ha oraz działki gruntu rolnego w miejscowości Mirosławiec oznaczone numerami 44/1 i 45/2 o łącznej powierzchni 31,6797 ha.
Na terenie sołectwa Hanki, w obrębie leśnictwa Nieradź został ustanowiony w roku 1989 na mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 grudnia 1989r. (MP nr 44 poz. 357) rezerwat przyrody „Rosiczki Mirosławieckie”, celem powołania torfowiska przejściowego.
Galeria zdjęć (Ireneusz Stawski)

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje