Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Jabłonkowo

Dożynki Powiatowo-Gminne w Jabłonkowie, powspominajmy raz jeszcze...

Gospodarzem Powiatowo – Gminnego święta plonów było sołectwo Jabłonkowo – najmłodsze, bo utworzone w roku 2007 z inicjatywy mieszkańców. Funkcję sołtysa drugą już kadencję pełni Stefan Szarzyński. On też wraz z Krystyną Ozorowską – także mieszkanką Jabłonkowa pełnili funkcję starostów tegorocznych dożynek. Imprezę przygotowano z dużym rozmachem, ale tak, aby nie zatraciła ona charakteru wiejskiego. Przede wszystkim uwagę osób, które 10 września odwiedziły Jabłonkowo zwrócił wystrój. Kierunkowskazy prowadzące do miejsca dożynek ustawiono na terenie wioski. Natomiast o tym, że właśnie ta wieś jest w tym roku gospodarzem święta plonów, jednoznacznie informowały postacie, które usadzono praktycznie przy każdej posesji. Nieopodal boiska na którym odbywały się dożynki zaprezentowano najnowsze maszyny rolnicze, których producentem jest ZM Metaltech w Mirosławcu.

galeria zdjęć

Czytaj więcej: Dożynki Powiatowo-Gminne w Jabłonkowie, powspominajmy raz jeszcze...

Jabłonkowo

Jabłonkowa w roku 1945 tworzyło majątek ziemski o nazwie Marienhof”, po wojnie do końca lat osiemdziesiątych mieścił się tam PRG. Jabłonkowo leży w pobliżu dwóch jezior tzn. jezioro Drzewoszewo i jezioro Bytyń. Osada według danych z 1999roku liczyła 180 mieszkańców. Drzewoszewo – wymieniane także jako „Drecz”. Jest to wioska znajdująca się na południowy wschód od Mirosławca (około 10 km w linii prostej), położona na wschodnim brzegu jeziora Wielki Bytyń. Jest także w pobliskiej okolicy umiejscowione jezioro Drzewoszewo ( rynnowe) rozciągające się między Jabłonkowem a Drzewoszewem. Drzewoszewo po raz pierwszy jest wzmiankowane w roku 1562 – jako folwark należący do dóbr w Marcinkowicach. Kolejna wzmianka pochodzi z roku 1736, informuje m.in. o owczarni przy folwarku. Wedle danych katastralnych w roku 1773 w Drzewoszewie były 3 łany gruntu należące do dóbr marcinkowickich.W granicach Polski Drzewoszewo znalazło się od lutego 1945 roku. Po wojnie w Drzewoszewie znajdowało się Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR). Obecnie osada jest przede wszystkim znanym ośrodkiem rekreacyjnym i żeglarskim, co wynika z atrakcyjności położenia. Ulokowane są tam ze względu na walory środowiska naturalnego liczne ośrodki wczasowe wielu przedsiębiorców ( m.in. Huty Szkła w Ujściu, zakładów „Philips” w Pile) oraz ośrodki żeglarskie „Bryza” i „Cliwer”.Główną atrakcją Drzewoszewa jest oczywiście jezioro Wielki Bytyń, największe jezioro na ziemi wałeckiej, którego północna część znajduje się na terenie gminy Mirosławiec. Powierzchnia jeziora wynosi ogółem 877 ha, głębokość do 41 m. Jezioro jest położone 113 m n.p.m., długość brzegów w najszerszych miejscach sięga około 3 km. Na jeziorze są dwie wyspy o łącznej powierzchni 4,03 ha. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona. Istnieją tutaj między innymi trzy wąskie zatoki: Lubieska od południowego zachodu (3 km), Nakielska od południowego wschodu (3 km) oraz Drzewoszewska od północy (1 km). Z jeziorem Wielki Bytyń związane są legendy i podania. Jedną z takich opowieści jest legenda o zatopionych w głębinach jeziora dzwonach, które raz do roku, w wigilijną noc, rozbrzmiewają nad wodami.
Miejscowość Jabłonkowo znajduje się w południowo – wschodniej części gminy Mirosławiec. W niedalekiej okolicy od Jabłonkowa znajduje się Drzewoszewo, którego główną atrakcję stanowi oczywiście największe jezioro pojezierza wałeckiego Wielki Bytyń.

W okolicy osady znajdują się również: jezioro Kople, jezioro Drzewoszewo oraz mniejsze jezioro Bobkowo oraz Głębokie. Jabłonkowo jest miejscowością graniczącą z sołectwem w Piecniku oraz Próchnowie. Geograficznie obszar Jabłonkowa wchodzi w skład Pojezierza Wałeckiego. Miejscowość leży przy trasie krajowej nr 10 łączącej Szczecin z Bydgoszczą oraz w odległości około 13 km od Mirosławca i 16 km do Wałcza.

Na terenie wsi i sołectwa Jabłonkowo występuje duże bogactwo fauny i flory. Można tutaj zobaczyć bobry, ptaki wodne (kormorany, czaple). Znaczący wpływ na środowisko naturalne ma położenie w tym rejonie jeziora Bytyń. Jego pierwotny charakter został zachowany do dnia dzisiejszego. Brzegi jeziora tworzą liczne skarpy porośnięte lasem liściastym, głównie wiekowymi bukami. Na jednym z takich pagórków znajdujących się w północno - wschodniej części Bytynia istniało grodzisko słowiańskie. Wykopaliska ujawniły szczątki po palisadzie i drewnianych budowlach, a także elementy ceramiki z XII w. Na obszarze akwenu znajdują się również dwie wyspy o łącznej powierzchni około 4 ha. Udokumentowaniem bogactwa przyrody występującego nad jeziorem było utworzenie „Rezerwatu Wielki Bytyń". Również ciekawym elementem miejscowej przyrody są parki dworskie ulokowane w Jabłonkowie i Drzewoszewie. Wśród występującej tam flory można spotkać wiele cennych okazów dębów szypułkowych (pomniki przyrody), około 100-lenie buki oraz świerki.

Galeria zdjęć Jabłonkowa (Ireneusz Stawski)


.

 

Dodatkowe informacje