Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

"Pozory mylą, dowód nie"- ogólnopolska akcja dot. zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim

 

Gmina i Miasto Mirosławiec przystąpiła do czwartej edycji kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Jej celem jest zmiana zachowań sprzedawców, co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu małoletnim oraz zwiększanie społecznej dezaprobaty dla tego procederu. Kampania ma w efekcie przeciwdziałać spożywaniu alkoholu wśród osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Akcja została również rozpropagowana wśród miejscowych sklepów, którym przekazane zostały plakaty informacyjne.

Więcej informacji na temat programu znajda Państwo na stronie www.pozorymyla.pl

Dodatkowe informacje