Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Szlaki rowerowe i spływy kajakowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szlak rowerowy żółty
szlak rowerowy niebieski

szlak rowerowy zielony


W roku 2009 na odnowienie istniejącego czerwonego  szlaku rowerowego oraz wytyczenie i oznakowanie  trzech nowych szlaków rowerowych Gmina Mirosławiec wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Pojezierza Wałeckiego otrzymała dofinansowanie w ramach złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego : w zakresie promocji, upowszechniania i rozwoju turystyki w roku 2009 r.; zadanie 1 "Utrzymanie i tworzenie małej infrastruktury szlaków i atrakcji turystycznych w regionie", na rozwój małej infrastruktury turystycznej - budowę i rozbudowę szlaków  pieszo-rowerowych na terenie Gminy Mirosławiec. Złożony projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł.
W sumie  wyznaczonych zostało 46,5 km nowych szlaków rowerowych oraz  odnowionych 16,5 km istniejących już szlaków. 


 

      

Spływy kajakowy

 
 

mapa szlaku kajakowego:

             

 Opis turystycznego szlaku kajakowego rzeki Korytnicy :

Oznakowanie szlaku:

                 

Otwarcie szlaku:

     

  

Program V  ogólnopolskiego spływu kajakowego:

Regulamin V ogólnopolskiego spływu kajakowego:

Karta zgłoszenowa na V ogólnopolski spływ kajakowy:    

 

 

 

 

Dodatkowe informacje