Some description here Some description here Some description here Some description here Some description here
powered by Google

Jeziora

  

JEZIORO BYTYŃ WIELKI

Jezioro Bytyń Wielki leży na terenie trzech gmin: Wałcz, Mirosławiec, Tuczno. Jest największym i najgłębszym z jezior na Pojezierzu Wałeckim. Jego powierzchnia wynosi 847,5 ha. Długość linii brzegowej wynosi około 37,6 km i głębokości maksymalnej – 41 m. Na północnym krańcu znajduje się zatoka o długości odpowiednio 1,5 km. Podobna ale jeszcze dłuższa zatoka znajduje się w południowej części jeziora. W centralnej części jeziora (poza gminą Mirosławiec) są dwie wyspy o łącznej powierzchni nieco ponad 4 ha.

Brzegi jeziora tworzą liczne skarpy porośnięte lasem liściastym, głównie wiekowymi bukami. Na jednym z takich pagórków znajdujących się w północno – wschodniej części Bytynia istniało grodzisko słowiańskie. Wykopaliska ujawniły szczątki po palisadzie i drewnianych budowlach, a także elementy ceramiki z XII w.

Jezioro jest dobrze natlenione w górnych warstwach. Jezioro i jego otoczenie stanowi od kilkunastu lat dobrze rezerwat krajobrazowy. Pomimo że jest to rezerwat, wody tego jeziora są udostępnione dla wędkarstwa i okresowo żeglarstwa. Wokół jeziora istnieje kilka miejscowości, gdzie znajdują się obiekty służące udostępnieniu jeziora. Są one zlokalizowane w Drzewoszewie, Nakielnie i stanicy harcerskiej w Próchnówku. Również w porozumieniu z gospodarzami wsi, takich jak: Bytyń, Próchnowo, Jabłonkowo, Nakielno, Marcinkowice, Jamienko można skorzystać z ich domostw oraz stworzyć tam bazę wypadową dla swojej rodziny do odpoczynku i wędkarskich wypraw.

Jezioro Bytyń stanowi też ważny fragment szlaku kajakowego, który bierze swój początek w Wałczu na jeziorze Raduń. Stąd z kolei ciekami wodnymi oraz poprzez jeziora Smolno Duże, Smolno Małe i Sumile dotrzeć można do Bytynia.

W Drzewoszewie znajduje się przystań żeglarska i centralny punkt organizacji regat żeglarskich. Największymi z nich są ogólnopolskie zawody o „Jesienny Puchar Optymista”.


JEZIORO KOSIAKOWO

Jezioro Kosiakowo jest zbiornikiem owalnym, wydłużonym w kierunku północno – zachodnim. Obrzeża akwenu są płaskie, łagodnie przechodzą w łąki, grunty orne i nieużytki. Wschodni brzeg porośnięty jest trzciną i sitowiem. Wody jeziora połączone ciekiem z rzeką Korytnicą. Pole namiotowe. W kierunku północnym od jeziora leży miasto Mirosławiec, w którym zlokalizowana jest sieć sklepów, placówki gastronomiczne, baza noclegowa.

Powierzchnia lustra wody wynosi ponad 40 ha, a jego długość – 1120 m, szerokość – 450 m. Długość linii brzegowej wynosi około 2,8 km, średnia głębokość – 3 m. Akwen jest atrakcyjny pod względem wędkarskim. W pobliżu nie ma żadnych zabudowań.

 

JEZIORO NIERADŹ

Jezioro Nieradź zwane jest również Nieradzim Wielki, Nieradź Wielki, Nieradź Duży. Zbiornik ma kształt nieregularny, położony jest w kierunku północno – wschodnim. Okalają go tereny głównie bagienne. Dostęp do brzegów jest utrudniony. Brzegi prawie w całości porośnięte są trzciną i sitowiem.

Wód jeziora nie zasilają żadne cieki. Brak jest źródeł poważniejszych zanieczyszczeń. Zlewnię akwenu stanowią przede wszystkim lasy mieszane, które występują tu na dość znacznych wzniesieniach. Wody jeziora nie zasilają żadne cieki. Dojazd szosą Mirosławiec – Wałcz od strony północnej. Przy drodze tej leży wieś Hanki, w której znajduje się sklep GS, oraz miejsce noclegowe.

Jego powierzchnia to około 25 ha, długość – 850 m, szerokość max.. - 475 m. Długość linii brzegowej wynosi około 2 km . Głębokość maksymalna około 10 m, zaś średnia – 4,9 m.

W rejonie Nieradzia, niemal w jego sąsiedztwie, znajdują się jeszcze cztery inne jeziora typu wytopiskowego: Nieradź Mały, Nieradzimek, Sądowo Wielkie, Okuninko.

 

JEZIORO ORLE WIELKIE


Jezioro Orle Wielkie położone jest około 2,5 km na południowy – zachód od wsi Orla oraz około 3 km w kierunku północno – zachodnim od Łowicza Wałeckiego. Orle Wielkie jest zbiornikiem polodowcowym o kształcie nieregularnym. Położone jest w kierunku wschodnio – zachodnim. Okalające go tereny to dość strome zbocza porośnięte lasem mieszanym o przewadze drzew liściastych. Od strony południowo – wschodniej przylega do jeziora podmokła łąka przez którą przepływa niewielki ciek.

Powierzchnia jeziora wynosi około ponad 20 ha. Jego długość wynosi 1100 m, szerokość max. - 410 m. Długość linii brzegowej wynosi 3 km. Głębokość maksymalna sięga ponad 25 m, zaś średnia – 4 m. Jezioro to posiada dno z bardzo zróżnicowaną rzeźbą, czasami o wręcz zaskakującej konfiguracji. W wielu miejscach znajdują się głębokie „studnie” o niemal pionowych ścianach. Średnice ich natomiast są niewielkie, wynoszą od kilku do kilkunastu metrów. Środkiem jeziora przechodzi głęboki rów, kilkunastometrowej szerokości.

Podobnie jak dno urozmaicona jest linia brzegowa jeziora, posiada ono kilka atrakcyjnych zatok. Toń Orla Wielkiego ma jasnozielony odcień, jego wody zaliczane są do I klasy czystości.

Akwen zasobny jest w roślinność. Pas trzcin i oczeretów znajduje się na ponad 80% linii brzegowej. W toni wodnej występują grążel żółty i grzybień biały.

 

JEZIORO SADOWSKIE


Jezioro Sadowskie nazywane czasami Woligoszcz, ma kształt nieregularny. Obrzeża akwenu są łagodne, porośnięte prawie w całości lasem. Na północnym wschodzie rozciągają się podmokłe śródleśne łąki. Zbiornik jest przepływowy, posiada jeden niewielki dopływ i odpływ – ciek Zgnilec, który wypływa z jeziora Łęknica znajdującego się 200 m powyżej Jeziora Sadowskiego. W pobliżu położone jest także jezioro Sarnie.

Powierzchnia ogólna jeziora Sadowskiego wynosi ponad 25 ha, długość 730 m, szerokość – 600 m. Długość linii brzegowej wynosi około 2,1 km, maksymalna głębokość – 27 m, zaś średnia – 10,2 m. Zbiornik posiada dość urozmaicone dno. Stoki misy jeziora są strome. Głęboczek znajduje się w północno – zachodniej części. W jeziorze Sadowskim występuje wyraźne uwarstwienie termiczno – tlenowe. Natlenienie wody dobre do 20 metrów. Przezroczystość wody jest duża, sięga do 2,5 m.

Roślinność wynurzona (trzcina) zarasta wąskim pasem prawie całą długość linii brzegowej i zajmuje powierzchnię około 4,5 ha. Roślinność zanurzona sięga do głębokości 5 m, tworząc zwarte łąki podwodne.


JEZIORO HANKI (CEGIELNIA)

Jezioro Hanki, zwane również: Sądowo, Sadowo Wielkie, Ceglane ma kształt nieregularny, położone jest w kierunku wschód – zachód. Akwen ten usytuowany jest wśród lasów. Obrzeża od strony zachodniej, wschodniej i południowej przechodzą w łagodne, zalesione zbocza. Natomiast od północy jezioro otacza wysoka skarpa, porośnięta także lasem. Za pasem drzew w kierunku wschodnim, południowym rozciągają się grunty orne oraz użytki zielone. Wody jeziora przy brzegu częściowo porośnięte roślinnością wodną zasilane rowem melioracyjnym. W okolicy brak jest zabudowań. Dojazd drogą polną około 1 km od szosy Hanki – Mirosławiec. W kierunku północno – zachodnim od jeziora w odległości około 4 km leży miejscowość Mirosławiec, w której znajduje się sieć sklepów, placówki gastronomiczne, baza noclegowa.

Powierzchnia ogólna jeziora wynosi ponad 12 ha, długość – 510 m, szerokość – 310 m. Długość linii brzegowej wynosi około 1,4 km, średnia głębokość – 1,9 m. Dno zbiornika jest słabo urozmaicone, gliniaste. Brzegi dość twarde, dobrze dostępne.

 

JEZIORO PIECNIK


Jezioro o kształcie zbliżonym do owalnego położone w kierunku wschodnio – zachodnim. Obrzeża jeziora przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem liściastym, który ku południowi przechodzi w pastwisko. W części zachodniej jeziora zarośnięty trzciną i turzycami. Jezioro bezodpływowe. Dojazd dogodny od szosy Piecnik – Karsibór oraz Mirosławiec – Wałcz. Na zachód od jeziora położona jest wieś Piecnik, w której zlokalizowany jest sklep oraz baza noclegowa. 

Powierzchnia 29,1 ha, szerokość 450 m, długość 800 m.

  

JEZIORO MAŁE POGORZELSKIE (KOCIE)


Jezioro o kształcie nieregularnym położone w kierunku północno – południowym. Obrzeża jeziora przechodzą płasko, w bagna, poza którymi rozciąga się las mieszany. Brzegi jeziora porośnięte trzciną i sitowiem. Wody jeziora połączone ciekiem z jeziorem Pogorzelskim Wielkim. W obrębie jeziora brak zabudowań. Dojazd drogą leśną około 2 km od szosy Mirosławiec – Wałcz. W kierunku wschodnim od jeziora leży wieś Toporzyk, w której znajduje się sklep GS, brak miejsc noclegowych.

Powierzchnia jeziora 2,78 ha, długość 185 m, szerokość 150 m.

JEZIORO NIERADZINO MAŁE (NIERADŹ MAŁY)


Jezioro o kształcie nieregularnym położone w kierunku północno – południowym. Obrzeża od strony południowej stanowią bagna płasko położone. To typowo śródleśne z drzewostanem mieszanym. Są częściowo porośnięte trzciną i sitowiem. W okolicy brak jest zabudowań. Dojazd drogą leśną i duktami leśnymi (około 1 m) od szosy Mirosławiec – Wałcz biegnącej po stronie północnej jeziora, a w kierunku południowym leży wieś Hanki (około 3 km), w której znajduje się sklep GS, miejsca noclegowe.

Powierzchnia jeziora 8,60 ha, długość 290 m, szerokość 235 m.

 

JEZIORO WUKNIK (OKONINEK)


Jezioro o kształcie zbliżonym do koła bezodpływowe położone na północny – wschód od zabudowań wsi Hanki. Obrzeża jeziora łagodne i porośnięte lasem mieszanym. Od północnego wschodu przylega łąka leśna. Brzegi zarośnięte wodorostami. W obrębie jeziora brak zabudowań. Dojazd drogą leśną około 1,5 km od szosy Mirosławiec – Wałcz. We wsi Hanki mieści się sklep GS oraz baza noclegowa.

Powierzchnia 30,8 ha, długość 750 m, szerokość 560 m.

JEZIORO ŁĘKNICA

Jezioro o kształcie oczka położone na północny – zachód od zabudowań wsi Sadowo. Wokół jeziora rozciąga się las mieszany. Od strony zachodniej i północnej jezioro otaczają wysokie skarpy. Natomiast od południowego – wschodu do jeziora przylegają łąki oraz bagno. Brzeg jeziora porośnięte trzciną i sitowiem. Wody jeziora połączone ciekiem z jeziorem Sadowskim. W obrębie jeziora brak zabudowań. Dojazd duktą leśną około 0,2 km od drogi Mirosławiec – Sadowo. We wsi Sadowo znajduje się sklep GS.

Powierzchnia 2,78 ha, długość 200 m, szerokość 190 m.

 

JEZIORO SADOWSKIE MA ŁE


Jezioro o kształcie oczka położone na zachód od zabudowań wsi Sadowo. Obrzeża jeziora przechodzą łagodnie w las liściasty. Brzegi jeziora porośnięte trzciną i sitowiem. Wody jeziora połączone ciekiem z jeziorem Sarnie. W obrębie jeziora brak zabudowań. Dojazd drogą leśną około 1,5 km od drogi Stara Korytnica – Sadowo. We wsi Sadowo znajduje się sklep GS.

Powierzchnia 2,19 ha, długość 210 m, szerokość 140 m, głębokość średnia 7,2 m.


JEZIORO SARNIE


Jezioro o kształcie oczka położone na zachód od zabudowań wsi Sadowo. Od strony wschodniej, południowej jezioro otaczają wzniesienia. Wokół jeziora wolne od wodorostów. Wody jeziora podłączone ciekiem z jeziorem Sadowskim i Sadowo Małe. W obrębie jeziora brak zabudowań. Dojazd droga leśną około 1,5 km od drogi Stara Korytnica – Sadowo.

Powierzchnia wynosi 1,53 ha, długość 180 m, szerokość 100 m.


JEZIORO MAZANOWE MAŁE (BOBKOWE)


Jezioro o kształcie nieregularnym położone w kierunku północno – zachodnim. Obrzeża jeziora od strony wschodniej, zachodniej i południowej przechodzą w zbocza porośnięte gdzieniegdzie drzewami. Wschodni brzeg łagodny, zalesiony. Dalej łąki i grunty orne. Brzegi porośnięte trzciną i sitowiem, a wody połączone ciekiem z jeziorem Drzewoszewo. Dojazd drogą polną około 1,6 km od szosy Mirosławiec – Wałcz. W kierunku północno – wschodnim leży wieś Jabłonowo, w której znajduje się sklep GS.

Powierzchnia 11,0 ha, długość 560 m, szerokość 360 m, średnia głębokość 1,8 m.

JEZIORO ORŁOWO (DĘBY)

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku północno – południowym. Rzeźba terenu wokół jeziora przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem mieszanym. Brzegi wolne od wodorostów. Wody nie zasilane żadnymi ciekami. W obrębie jeziora brak zabudowań. Dojazd duktem leśnym około 0,5 km od drogi Orla – Borujsko. W kierunku południowym od jeziora leży wieś Łowicz Wałecki, w której znajduje się sklep oraz baza noclego3wa (agroturystyka).

Powierzchnia 7,60 ha, długość 764 m, szerokość 120 m.


JEZIORO KSIĄŻĘ

O kształcie owalnym położone w kierunku wschodnim. Obrzeża jeziora przechodzą od strony wschodniej w strome zbocza porośnięte drzewami liściastymi. Wokół jeziora rozciągają się grunty orne. Po obu stronach umiejscowione są zbiorniki wodne. Brzegi porośnięte trzciną
i sitowiem. W części południowej jeziora leży mała wysepka pokryta krzakami. Dojazd od drogi Jamienko – Próchnowo, w której znajduje się sklep GS, baza noclegowa.

Powierzchnia 2,05 ha, długość 240 m, szerokość 130 m.

JEZIORO KOPLE

Jezioro o kształcie owalnym położone w kierunku wschodnim. Obrzeża jeziora od strony zachodniej i południowej przechodzą w strome zbocza porośnięte pasem drzew liściastych. Natomiast pozostałe brzegi jeziora są łagodne. Wokół znajdują się pastwiska oraz grunty orne. Jezioro wolne od wodorostów i nie zasilane żadnymi ciekami, niezabudowane. Dojazd droga polną około 0,7 km od drogi Nakielno – Jabłonowo

Powierzchnia 4,82 ha, długość 260 m, szerokość 90 m.

 

JEZIORO GNIEWOSZ (HARCERSKIE)

Jezioro o kształcie owalnym położone w kierunku północno – południowym. Tereny wokół jeziora przechodzą w łagodne zbocza porośnięte lasem mieszanym, a od strony północnej i południowej przylegają łąki. Brzegi częściowo porośnięte trzciną i sitowiem. Przez jezioro przepływa rzeka Korytnica. W obrębie brak jest zabudowań. Dojazd drogą leśną około 500 m od szosy Mirosławiec – Orle biegnącą po stronie zachodniej. W kierunku południowo – wschodnim od jeziora leży miejscowość Mirosławiec, w której zlokalizowana jest sieć sklepów, placówki gastronomiczne, baza noclegowa.

Powierzchnia 7,60 ha, długość 430 m, szerokość 120 m.

JEZIORO WIELKIE POGORZELSKIE (KOCIE DUŻE, LASKI)

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku wschodnio – zachodnim. Obrzeża jeziora początkowo przechodzą w bagna, a następnie w zniesienia porośnięte lasem mieszanym. Na południowy – zachód od jeziora rozciągają się bagna. Brzegi jeziora zarośnięte trzciną i sitowiem. Wody jeziora nie zasilają żadne cieki. W obrębie jeziora brak jest zabudowań. Dojazd drogą leśną około 2 km od szosy Mirosławiec – Wałcz. W kierunku południowo – wschodnim od jeziora leży wieś Toporzyk, w której znajduje się sklep GS.

Powierzchnia 14,2 ha, długość 700 m, szerokość 280 m. 
 
 

JEZIORO MAZANOWO DUŻE (GŁĘBOKIE, PSIE GŁOWY)

Jezioro o kształcie zbliżonym do koła położone w kierunku północno – południowym. Obrzeża jeziora przechodzą w strome zbocza porośnięte lasem liściastym, do którego przylegają grunty orne. Brzegi jeziora wolne od wodorostów. Wody jeziora nie zasilają żadne cieki. Na północ od jeziora leżą zabudowania wsi Piecnik. Dojazd drogą leśną około 0,3 km od szody Mirosławiec – Jabłonowo, w której zlokalizowany jest sklep GS.

Powierzchnia 14,3 ha, długość 530 m, szerokość 420 m.


JEZIORO ŁOWICZ

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku północno – południowym. Obrzeża jeziora od strony wschodniej i południowej przechodzą płasko w podmokłe łąki. Natomiast od zachodu brzeg jeziora przechodzi w stromy stok, porośnięty drzewami liściastymi. Dalej rozciągają się grunty orne. Jezioro porośnięte trzcinami, sitowiem i zasilane rowami. Dojazd drogą polną około 250 m od szosy Mirosławiec – Kalisz Pomorski biegnącą po stronie północnej. Przy szosie tej usytuowana jest zabudowa wsi Łowicz Wałecki, w której znajduje się sklep GS, miejsca noclegowe.

Powierzchnia 28,0 ha, długość 1000m, szerokość 425 m.

JEZIORO DRZEWOSZEWO (DŁUGIE)

Jezioro o kształcie wydłużonym położone w kierunku północno – południowym. Obrzeża jeziora przechodzą łagodnie w las mieszany, a następnie w grunty orne i łąki miejscami zabagnione. Od strony południowo – zachodniej bezpośrednio przylegają bagna. Jezioro częściowo porośnięte trzciną i sitowiem, a wody jego połączone ciekiem z jeziorem Mazanowo Małe od strony północnej oraz z rzeką Piławką. Dojazd drogą polną około 1 km od szosy Mirosławiec – Wałcz. W kierunku północno – wschodnim przy szosie leży wieś Jabłonowo, w której znajduje się sklep GS.

Powierzchnia 61,2 ha, długość 2600 m, szerokość 430 m.

Dodatkowe informacje