Gmina Mirosławiec

Nie bądź czarnym charakterem!

Zobacz ile zyskujesz na segregacji 

SCHEMAT_ZALEZNOSCI KARTKA_1 

00_KAMPANIA_SMIECIOWA_AKTUALNOSCI_SLIDER_920x580px 

Przypominamy, iż w Gminie Mirosławiec od 1 października 2020 roku wszystkich mieszkańców obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W celu sprawdzenia właściwego przygotowania odpadów komunalnych do odbioru, będą prowadzone przez firmę odbierająca odpady komunalne kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów.

W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów lub jej braku, pracownik firmy odbierającej odpady  umieści na pojemniku/worku naklejkę – zła segregacja. Wzór naklejki poniżej.

Przykładem niewłaściwej segregacji odpadów jest umieszczenie w pojemniku/worku na szkło odpadów takich jak np. porcelana, folia czy metalowa nakrętka lub w pojemniku na papier odpadów takich jak tapeta, karton po mleku.

Zasady prawidłowej segregacji odpadów są dostępne na stronie Gminy Mirosławiec w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI -  www. miroslawiec.pl lub w aplikacji Eco Harmonogram .

Pojawienie się wskazanej naklejki na worku oznacza, iż odpady zostaną zabrane dopiero po usunięciu nieprawidłowej frakcji odpadów w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu, a informacja o nieprawidłowości zostanie przekazana do Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

W przypadku gdy w pojemniku na odpady niesegregowane znajdą się np. odpady budowlane, niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, żarówki, opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, przeterminowane leki, odpady segregowane: szkło, papier, tworzywa sztuczne, na pojemniku  zostanie umieszczona naklejka w kolorze żółtym – zła segregacja. Odpady znajdujące się w pojemniku zostaną odebrane jako niesegregowane, a informacja o nieprawidłowości zostanie przekazana do Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

W sytuacji gdy właściciel nieruchomości dwukrotnie nie dopełni obowiązku segregacji odpadów, Burmistrz  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej - 70 zł/ osoby/miesięcznie.

W przypadku wątpliwości, co najmniej dzień po otrzymaniu ostrzegawczej naklejki, należy skontaktować się z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mirosławcu – tel. 67 259 61 42.

Zasady segregacji dostępne również pod adresem: link do zasad segregacji odpadami

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności