Ogłoszenie o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Mirosławiec, dn. 05.09.2023 r.

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIROSŁAWCA 

o pierwszych (1) ustnych przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowej,  stanowiących własność Gminy Mirosławiec  które odbędą się w dniu 12 października 2023r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu przy  ul. Wolności 37 –  I piętro, sala nr 107 w następujących  godzinach:

 1. dz. 334/1 – godz. 11:00
 2. dz. 250 – godz. 11.30 
 3. garaż – godz. 12:00

Przedmiotem przetargów są:

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Drzewoszewo, obręb ewidencyjny Jabłonowo 0027, oznaczona jako działka nr 334/1 o powierzchni 0,0824 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00032108/4. Dla przedmiotowej działki Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka funkcjonuje jako teren turystyczno-rekreacyjny. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działka posiada klaso-użytek: grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz). Roczna wysokość czynszu dzierżawnego:  32,9600 dt żyta * + należny podatek VAT. Okres dzierżawy: 3 lata. Cel dzierżawy: rekreacyjny.
 2. Nieruchomość  gruntowa niezabudowana, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0034, oznaczona jako działka nr 250 o powierzchni 0,9430 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00037976/4. Dla przedmiotowej działki Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka funkcjonuje jako teren rolniczy. Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działka posiada klaso-użytek: grunty orne ( RV – 0,7383 ha, RVI – 0,2047 ha). Roczna wysokość czynszu dzierżawnego: 2,7267 dt żyta*. Okres dzierżawy: 3 lata. Cel dzierżawy: rolniczy.
 3. Nieruchomość lokalowa stanowiąca budynek garażu, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001, na działce o nr  217/4, o powierzchni  0,0020 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00013928/9. Powierzchnia użytkowa budynku garażu wynosi: 16,58 m².  Dla przedmiotowej działki Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania działka funkcjonuje jako teren mieszkaniowy. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działka posiada klaso-użytek: inne grunty zabudowane. Przedmiotem przetargu jest miesięczna wysokość czynszu dzierżawnego za budynek garażu. Cena wywoławcza wynosi 91,19 zł + należny podatek VAT. Ponadto dzierżawca będzie płacił roczny czynsz dzierżawny za grunt pod budynkiem garażu, który wynosi 1,4000 dt żyta + należny podatek VAT. Okres dzierżawy: 3 lata. 

UWAGA:

Wartość 1 dt żyta w 2023 r. wynosi 74,05 zł. 

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg:

 1.  dokument tożsamości,  oraz
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 3. spółki  - umowę spółki,
 4. podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS
 5. cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,    - cudzoziemcy - osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,                                                                                 
 6. pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego, 
 7. osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne:

 • ze złożeniem przez uczestnika  oświadczenia, że znany jest mu stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń; oraz 
 • ze złożeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (RODO)[1].

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji dzierżawcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 5, tel. (67) 259 62 65. Ogłoszenie będzie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu: www.miroslawiec.pl (link wewnętrzny)


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 4.5.2016L 119/1

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.