Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

To system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza - likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie jednocześnie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych.

Organem odpowiedzialnym za powyższe zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa.

 Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 5. adres e-mail (opcjonalnie).

Formularze deklaracji występują w dwóch wersjach:

 • dla budynków i lokali mieszkalnych, Formularz A
 • dla budynków i lokali niemieszkalnych, Formularz B

 Termin składania deklaracji przez właścicieli lub zarządców budynków lub lokali to:

 • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,
 • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła w przypadku nowo powstałych obiektów.

 Deklaracje można złożyć:

 1. w formie elektronicznej - przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl/, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu,
 2. w formie papierowej – osobiście w Urzędzie Miasta w Mirosławcu, listownie przesyłając deklarację na adres: Urząd Miasta w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec - dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do systemu przez urzędników.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Mirosławcu pod nr telefonu 67 259 62 66, lub osobiście w siedzibie tut. Urzędu.

powrót  do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!