Gmina Mirosławiec

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna:

art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343  ze zm.).

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Mirosławiec, w imieniu której działa Burmistrz Mirosławca, adres: ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

a) określenie rodzaj transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,

b) określenie linii komunikacyjnych: 

- Mirosławiec - Kalisz Pomorski ul. Kolejowa przez: Łowicz Wałecki, Biały Zdrój skrzyżowanie, Kalisz Pomorski ul. Toruńska,

- Mirosławiec - Mirosławiec przez: Mirosławiec Plac Wolności, Mirosławiec ul. Szkolna, Łowicz Wałecki,

- Mirosławiec - Mirosławiec przez: Mirosławiec Plac Wolności, Mirosławiec ul. Szkolna, Orle,

- Mirosławiec - Toporzyk przez: Mirosławiec Plac Wolności, Kalinówka, Nieradz,

- Mirosławiec - Mirosławiec Górny przez: Mirosławiec Plac Wolności, Mirosławiec ul. Szkolna,

- Mirosławiec - Próchnowo przez: Hanki, Jadwiżyn, Bronikowo,

- Piecnik - Lubno przez: Górnica, Próchnowo, Jabłonkowo, Jabłonowo.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

 - grudzień 2024 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

- od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy - www.bip.miroslawiec.pl,

- tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu,

- strona internetowa organizatora - Gminy (www.miroslawiec.pl),

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Burmistrz Mirosławca

/-/ Piotr Pawlik

 

Pliki do pobrania:

ogłoszenie transport 2025.pdf
Format: pdf, 64.08 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności