Gmina Mirosławiec

ePortal dla mieszkańców

Do czego służy ePortal? Załóż konto, by wiedzieć.


Możesz w nim sprawdzić stan swoich należności dla gminy w tym m.in. podatek od nieruchomości, czy opłaty za śmieci.
Zachęcamy do założenia konta.

Konto w ePortalu możesz założyć na dwa sposoby

 

  1. W Urzędzie Miejskim w Mirosławcu 
  2. Poprzez Profil Zaufany

Jeśli nie posiadasz profilu zaufanego, konto w systemie ePortal zakłada upoważniony urzędnik na podstawie Twojego wniosku o założenie konta w systemie ePortal mieszkańca Gminy Mirosławiec.

  1. We wniosku obowiązkowo podajesz imię, nazwisko, nr PESEL oraz email.
  2. Wypełniasz wniosek i przedkładasz go upoważnionemu urzędnikowi.
  3. Urzędnik weryfikuje Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego bądź innego dokumentu ze zdjęciem.
  4. Następnie zakłada konto na podstawie wniosku.


Link do portalu - https://eportal.miroslawiec.pl/v2/choose-login

Do czego służy ePortal? Możesz w nim sprawdzić stan swoich należności dla gminy w tym m.in. podatek od nieruchomości, czy opłaty za śmieci. Zachęcamy do założenia konta. Jeśli nie posiadasz profilu zaufanego konto w systemie ePortal zakłada upoważniony urzędnik na podstawie T wojego wniosku o założenie konta w systemie ePortal mieszkańca Gminy Mirosławiec. 1. We wniosku obowiązkowo podajesz imię, nazwisko, nr PESEL oraz email. 2. Wypełniasz wniosek i przedkładasz go upoważnionemu urzędnikowi. 3. Urzędnik weryfikuje T woją tożsamość na podstawie dowodu osobistego bądź innego dokumentu ze zdjęciem. 4. Następnie zakłada konto na podstawie wniosku. Zał óż konto, by wiedzieć. Konto w ePortalu moż esz założyć na dwa sposoby

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności