Gmina Mirosławiec

Ładowarka w każdej gminie - Fundacja Lepsza Jakość Życia

Gmina Mirosławiec w Programie „Ładowarka w każdej gminie”

Gmina Mirosławiec znalazła się na liście beneficjentów Programu „Ładowarka w każdej gminie".  W pierwszym naborze do ww. konkursu wpłynęły 584 wnioski, z których wybrano 142 samorządy, gdzie powstaną punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Program „Ładowarka w każdej gminie” ma wspierać rozwój elektromobilności w Polsce poprzez wybudowanie w każdej gminie w Polsce stacji ładowania samochodów elektrycznych.
W ramach przedsięwzięcia na terenie gmin powstaną stacje ładowania pojazdów, w przypadku naszej zaplanowana lokalizacja to parking przy Urzędzie Miejskim w Mirosławcu. Koszt wybudowania i uruchomienia stacji pokryje Fundacja Lepsza Jakość Życia. Ponadto każdy samorząd otrzyma proporcjonalny procentowy udział w zyskach wygenerowanych przez zainstalowaną stację ładowania. Samorządy będą mogły przeznaczyć te pieniądze na tańsze ładowania dla swoich mieszkańców. W przypadku przeznaczenia swojego zysku dla mieszkańców w systemie informatycznym zostanie stworzona specjalna taryfa działająca we wszystkich stacjach ładowania w całej Polsce uwzględniająca rabat dla mieszkańca.

Lista beneficjentów