Gmina Mirosławiec

Projekt "Edukacja w Gminie Mirosławiec"

 Logotypy Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, RP, Dofinansowanie przez Unię Europejską, Pomorza Zachodniego

Gmina Mirosławiec 

rozpoczęła realizację projektu

„Edukacja w Gminie Mirosławiec”

 

 

W ramach projektu realizowane będą zadania: 

1.            Doposażenie szkół

2.            Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli 

3.            Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów

4.            Zajęcia dodatkowe dla uczniów

5.            Wyjazdy edukacyjne zwiększające kompetencje kluczowe

6.            Doradztwo zawodowe

 

Dzięki projektowi min. 279 uczniów (90% z 310) nabędzie kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno-emocjonalne, obywatelskie i kompetencje zielone, 35 nauczycieli/ek podniesie swoje kompetencje zawodowe, a 2 szkoły zwiększą swój potencjał dydaktyczny dzięki zakupom sprzętów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do zajęć w projekcie.

 

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z województwa zachodniopomorskiego. Grupa docelowa projektu to 310 uczniów i 38 nauczycieli szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

- Szkoła Podstawowa w Piecniku

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia 2 szkół podstawowych z Gminy Mirosławiec poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% z 310 uczniów (171K, 139M) kwalifikacji, do nabycia kompetencji przez min. 90% z 38 nauczycieli/ek  oraz do zwiększenia potencjału dydaktycznego 2 szkół podstawowych poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do zajęć w okresie 01.02.2024 - 30.06.2025.

 

Realizacja projektu przyczyni się do wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia.

 

Deklaracja dostępności na stronie Gminy Mirosławiec i szkół:

- https://miroslawiec.pl/

- https://spmiroslawiec.pl/

- https://szkolapiecnik.pl/

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Całkowita wartość projektu: 775 115,50 zł

Kwota dofinansowania UE: 697 603,95 zł