Gmina Mirosławiec

Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i Zamkowa (ostatni odcinek) - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  flaga-i-godlo-male1Logo projektu Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka,i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)”

 

 09- 01-2023

Trwa realizacja inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)” 

W dniu 14.10.2022 zawarta została umowa na realizację Inwestycji z firmą: Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński. Zgodnie z promesą  NR 01/2021/299/PolskiLad  dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD wynosi 1.900.000,00 zł, przy wartości inwestycji w wysokości 2.401.196,63 zł.  Wkład własny Gminy Mirosławiec pokryty zostanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).  W ramach zadania wykonane zostaną jezdnie, chodniki i zjazdy na odcinkach dróg (z kostki granitowej typu starobruk i betonowej) wraz z montażem 4 szt. ławek, wymianą wpustów ulicznych w pasie drogowym, parkingiem, a także przy ul. Krótkiej wykonane zostanie oświetlenie oraz sieć kanalizacji deszczowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2023 r. 

28-10-2022

Promesa na realizację projektu

Gmina Mirosławiec otrzymała promesę  NR 01/2021/299/PolskiLad dotyczącą realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)”.   Dofinansowanie z RFIS POLSKI ŁAD zgodnie z promesą  wynosi 1.900.000,00 zł, przy wartości inwestycji w wysokości 2.401.196,63 zł.  Wykonawcą inwestycji jest Firma Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski. W związku ze wzrostem cen na rynku Gmina Mirosławiec poczyniła kroki dotyczące przesunięcia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na tą inwestycję. Środki z RFIL będą stanowiły wkład własny gminy przy tej inwestycji. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w II poł. 2023 roku. W ramach zadania wykonane zostaną jezdnie, chodniki i zjazdy na odcinkach dróg (z kostki granitowej typu starobruk i betonowej) wraz z montażem 4 szt. ławek, wymianą wpustów ulicznych w pasie drogowym, parkingiem, a także przy ul. Krótkiej wykonane zostanie oświetlenie oraz sieć kanalizacji deszczowej.

30 - 03 - 2022

Realizacja inwestycji

Gmina Mirosławiec otrzymała promesę wstępną  NR 01/2021/299/PolskiLad dotycząca realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka,i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)”.  Przewidywana wartość inwestycji zawarta we wniosku o dofinansowanie wynosi  2 000 000,00 zł, a dofinansowanie z RFIS POLSKI ŁAD zgodnie z promesą wstępną  1 900 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano  wykonanie jezdni, chodników i zjazdów na odcinkach dróg (z kostki granitowej typu starobruk i betonowej) wraz z montażem 4 szt. ławek, wymianą wpustów ulicznych w pasie drogowym, parkingiem, a także przy ul. Krótkiej wykonanie oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej.

 RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA MIROSŁAWIEC DOFINANSOWANIE: 1.900.000 zł „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka,i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)”

 

 02 - 12 - 2021

Ponad 5 milionów złotych dla gminy Mirosławiec z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W pierwszym naborze wniosków w ramach Polskiego Ładu można było ubiegać się między innymi o bezzwrotne dofinansowanie różnych inwestycji. Korzystając z tej możliwości złożyliśmy trzy wnioski na zadania, które po ocenie znalazły się na liście projektów dofinansowanych. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących inwestycji:

 •  „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Jeziora Kosiakowo”,
 •  „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i Zamkowa”,
 • „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną” (kwota Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład będzie uzupełniona wcześniejszym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego wysokość nie pokrywała w całości tej inwestycji).

Realizacja powyższych inwestycji rozpocznie się w 2022 r. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi 5.110 000 zł.

Ponadto na terenie gminy Mirosławiec realizowana będzie inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej Kolonia-Hanki-Jadwiżyn, na którą Starostwo Powiatowe w Wałczu również pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i Zamkowa (ostatni odcinek) DOFINANSOWANIE: 1 900 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 401 196,63 zł  

logo projektu z informacją Ponad 5 milionów złotych dla gminy Mirosławiec z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Gminy Mirosławiec