Gmina Mirosławiec

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - środki UE - EFRR POPC na lata 2014-2020

Dzieci leżące na podłodze, wpatrzone w laptopa. Na grafice tekst: Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnukow byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Na samym dole logotypy: Fundusze Europejskie, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska - Europejski Fundzusz Rozwoju Regionalnego. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

07-11-2022

Trwa przekazanie laptopów z Programu Granty PPGR

Gmina Mirosławiec otrzymała dofinansowanie na realizację projektu  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Projekt Gminy Mirosławiec obejmował zakup 244 szt. laptopów, do których dodatkowo dokupione zostały akcesoria (torba, mysz bezprzewodowa i słuchawki).   Zdecydowana większość laptopów przekazana została dzieciom i młodzieży jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca

 

06-04-2022

Granty PPGR – podpisanie umowy o powierzenie grantu

Podpisana została Umowa o powierzenie grantu nr 1739/2022 w sprawie realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zgodnie z zapisami umowy realizacja projektu nastąpi w ciągu 10 miesięcy od jej podpisania przez obie strony. Gmina Mirosławiec przystąpiła do opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Projekt Gminy Mirosławiec obejmuje zakup 244 szt. laptopów na łączną kwotę 610 000 zł. (przewidywana wartość 1 laptopa wynosi max. 2500 zł/szt., co wynika ze zmian w dokumentacji konkursowej opublikowanych dnia 11.02.2022 r. na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca

 O naszym projekcie w mediach: Polskie Radio Koszalin

24-03-2022

Gmina Mirosławiec, po szczegółowej weryfikacji poprawności danych w złożonych przez wnioskodawców oświadczeniach, ponownie złożyła zaktualizowany wniosek w ramach Konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  Po dokładnej ocenie 259 złożonych wniosków zdecydowano o odrzuceniu 15 z nich, o czym gmina poinformuje tych wnioskodawców pisemnie w najbliższym czasie. O odrzuceniu ww. wniosków zdecydowano  m.in. ze względu na fakt, że wskazany przez wnioskodawcę zakład pracy nie był zaliczany do PPGR lub nie potwierdzono zatrudnienia wskazanego krewnego w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, albo też nie potwierdzono pokrewieństwa w linii prostej.

Aktualnie Gmina Mirosławiec otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i tym samym decyzję o dofinansowaniu. Umowa o powierzenie grantu oczekuje na podpisanie przez Grantodawcę. Zgodnie z zapisami umowy realizacja projektu nastąpi w ciągu 10 miesięcy od jej podpisania przez obie strony. Projekt Gminy Mirosławiec obejmuje zakup 244 szt. laptopów na łączną kwotę 610 000 zł. (Kwota ta jest niższa niż wnioskowana, ponieważ z uwagi na duże zainteresowanie tym wsparciem na terenie kraju, dnia 11.02.2022 r. na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowana została informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej dotycząca m.in. zmniejszenia max. wartości laptopów z 3500 zł/ szt. na 2500 zł/szt.).

Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W załączniku można zapoznać się z procedurą monitoringu projektu.

 Gmina Mirosławiec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  Dofinansowanie projektu z UE: 610 000 zł

Pliki do pobrania:

Procedura monitoringu - Zarządzenie 70.pdf
Format: pdf, 668.13 kB