Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Mirosławiec

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Mirosławiec.

Realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu:

 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec, 

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec, 

4) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec, 

5) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec, 

6) ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec.

          Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w związku z Zarządzeniem nr 23 Burmistrza Mirosławca z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2024 r., informuję, iż:

1.    Wybiera się oferty z zakresu:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec, nazwa zadania:
- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo rekreacyjnym”, nr zadania 5/2024 - Uczniowski Klub  Żeglarski „KEJA” Mirosławiec, wysokość przyznanych środków finansowych 8.000,00 zł,
- Współzawodnictwo sportowe – cykl zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW nr 75 „LIN” dla dzieci i dorosłych z terenu gminy i miasta Mirosławiec, nr zadania 2/2024 – Koło PZW nr 75 „LIN” Mirosławiec, Okręg Nadnotecki w Pile, wysokość przyznanych środków finansowych 4.000,00 zł,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec, nazwa zadania:
- „Organizacja Spotkania Braci Lotniczej w rocznice wydarzeń Święto Lotnictwa Polskiego”, nr zadania 7/2024 - Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 15.000,00 zł,    
- „Profilaktyka zdrowia seniorów z terenu miasta i gminy Mirosławiec”, nr zadania 8/2024 - Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień”, z siedzibą w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 8.000,00 zł,
· „AKCJA INTEGRACJA”, nr zadania 6/2024 - Stowarzyszenie Haneczki z siedzibą w Hankach, wysokość przyznanych  środków finansowych 6.000,00 zł,

- Integracja społeczna mieszkańców Orla i Gminy Mirosławiec podczas organizacji festynu „Powitanie lata”, nr zadania 12/2024 – Koło Gospodyń Wiejskich „OrleAnki”, Orle 2/3, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków finansowych  3.000,00 zł, 
- „ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE”, nr zadania 1/2024 - Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” z siedzibą ul. Spokojna 1A, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych  środków finansowych 8.000,00 zł, 
„Integracja mieszkańców Gminy Mirosławiec podczas wyjazdu do Poznania i zwiedzanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury …..inaczej – letni marsz Nordic walking zakończony biesiadą i ogniskiem”, nr zadania 11/2024 – Koło Gospodyń Wiejskich "Błyskawica 2" Bronikowo, Bronikowo 40B, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków 4.000,00 zł,  
- Festiwal Siedem Stron Świata, nr zadania 9/2024 – Fundacja Siedem Ogrodów, Łowicz Wałecki 50, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków 5.000,00 zł, 
Święto Ziół 2024 rok – 15.08.2024 r., nr zadania 4/2024 – Fundacja Siedem Ogrodów, Łowicz Wałecki 50, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków 6.000,00 zł, 
c) Ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec:
·  „Ochrona i promocja zdrowia na terenie Gmin Mirosławiec”, nr zadania 13/2024 – Stowarzyszenie KOBIET ZIEMI WAŁECKIEJ „AMAZONKA”, u. Sądowa 9, 78-600 Wałcz, wysokość przyznanych środków 6.000,00 zł,

d) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec:
·       „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”, nr zadania 3/2024 – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec, wysokość przyznanych środków 5.000,00 zł.

2.     Unieważnia się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

·         podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec, w związku z tym, iż na ww. zadanie nie złożono żadnej oferty.

3.           Odrzuca się ofertę z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Mirosławiec, złożoną przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Mickiewicza 17, 70-383 Szczecin, ze względu na nie spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym (kwota złożonej oferty przekracza środki przeznaczone na realizację zadania).

4.           Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

5.           Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

6.           O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

Burmistrz Mirosławca      

/-/ Piotr Pawlik

Mirosławiec, dnia 13.03.2024 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.